เปิดบริษัท ตอน ทุนจดทะเบียน

คำถามแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทคือ “ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี?” ลองมาดูซิว่า จริง ๆ แล้ว ทุนจดทะเบียนควรจะเป็นเท่าไหร่

บ๊ะจ่างความต้องการของมนุษย์

เป็นทฤษฎีจิตวิทยาที่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1943 ในเอกสารชื่อ “A Theory of Human Motivation” บอกว่า “มนุษย์เป็นผู้ไม่หยุดนิ่ง” ไม่หยุดนิ่งแล้วไง แปลว่า “มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด” แล้วมาสโลว์ยังบอกอีกว่า “ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม” ตบท้ายด้วยทีเด็ดว่า “ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามลำดับขั้น” ทำให้เค้าได้รับการยอมรับว่าเป็น เจ้าแห่งทฤษฎีทางจิตวิทยาสายมานุษยนิยม

What is design ?

คำว่า “design” มีความหมายแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับแต่ละคน แต่เราลองมาหาความหมายของคำว่า “design” ที่เราทุกคนเข้าใจร่วมกัน ณ ปัจจุบันนี้ดู