บ๊ะจ่างความต้องการของมนุษย์

เป็นทฤษฎีจิตวิทยาที่ อับราฮัม เอช. มาสโลว์ ตั้งขึ้นเมื่อปี 1943 ในเอกสารชื่อ “A Theory of Human Motivation” บอกว่า “มนุษย์เป็นผู้ไม่หยุดนิ่ง” ไม่หยุดนิ่งแล้วไง แปลว่า “มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด” แล้วมาสโลว์ยังบอกอีกว่า “ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้แสดงพฤติกรรม” ตบท้ายด้วยทีเด็ดว่า “ความต้องการของมนุษย์เป็นไปตามลำดับขั้น” ทำให้เค้าได้รับการยอมรับว่าเป็น เจ้าแห่งทฤษฎีทางจิตวิทยาสายมานุษยนิยม

ลำดับขั้นของความต้องการของมนุษย์ หรือชื่อฝรั่งว่า “Maslow’s Hierarchy of Needs” (ขอเรียกเองว่า “บ๊ะจ่างความต้องการของมนุษย์”)

บ๊ะจ่างลูกนี้แบ่งเป็น 5 ชั้น วิธีดูคือ ไล่จากล่างขึ้นบน ถ้าชั้นล่างยังไม่ผ่าน ก็ขึ้นชั้นไม่ได้ (ได้ก็ฝืน)

1. ความต้องการทางกายภาพ

สิ่งมีชีวิตทั้งหลายก็ต้องการหมดแหล่ะ กิน ขี้ pี้ นอน พื้นฐานๆ

2. ความต้องการความปลอดภัย

หลังจากที่ร่างกายรักษาสมดุลได้แล้ว ก็ต้องการรักษาเอาไว้ ก็คิดไปอีกขั้นว่ากลัวใครจะมาทำร้าย กลัวจะไม่มีกิน กลัวน้ำท่วม กลัวแผ่นดินไหว ก็ต้องการความปลอดภัยหรือสิ่งที่จะทำให้มั่นใจ ก็เลยมีการสร้างบ้าน มีไร่มีนา เลี้ยงสัตว์ มีอาวุธต่างๆ แล้วคนก็เลยคิด เงิน ขึ้นมาเพื่อสนองความต้องการขั้น 1-2 นี้ รวยจนก็แค่นี้เอง

3. ความต้องการความรัก สัมพันธ์ สังคม

เมื่อได้สนองความต้องการทางกายและความปลอดภัย ขั้นนี้ก็เริ่มไม่เกี่ยวกับทางกายภาพแล้ว เริ่มเกี่ยวกับอารมณ์มากขึ้น เพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคม ไม่ว่าใครก็ไม่อยากอยู่คนเดียว กลัวการอยู่ลำพัง มนุษย์เลยต้องการความรักและมิตรภาพ บางคนที่มีความต้องการตัวนี้ แล้วลดไม่ได้ ก็ป่วยอีก

4. ความต้องการการยอมรับนับถือ

พอคนอยู่ในสังคม ก็ต้องการการเคารพและนับถือกัน คนเราต้องการให้คนอื่นยอมรับ ให้คนอื่นจำเราได้ ให้ตัวเองมีคุณค่า ขั้นนี้แบ่งได้เป็น 2 แบบ คือ แบบแรกปรารถนาการนับถือตัวเอง ต้องการมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความสำเร็จโดยไม่ต้องพึ่งคนอื่น แบบที่สองคือ ปรารถนาได้รับการยกย่องจากคนอื่น มีชื่อเสียง เกีรยติยศ

4.1 ความต้องการการเรียนรู้ มาสโลว์เชื่อว่าคนเราต้องการเพิ่มความรู้ปัญญา เป็นธรรมชาติของมนุษย์ที่จะเรียนรู้ ค้นหา สำรวจ เพื่อให้เข้าใจโลกมากขึ้น

4.2 ความต้องการความงาม คนเราต้องการสิ่งที่สวยงามหรือสิ่งใหม่ๆ คนเราชอบชื่นชมความงามที่โลกสร้างมาให้ และพยายามดูดซับมัน

5. ความต้องการอุดมคติของตัวเอง (self-actualizaton)

เป็นความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์เท่าที่คนๆ นึงจะสามารถทุ่มเทให้ดีที่สุดได้ เหนือกว่านั้นคือ self-transcendence เป็นขั้นจิตวิญญาณ อุดมคติแห่งมวลมนุษยชาติ

แล้วดู art/design ซิ คนที่ต้องการหน่ะ เค้าต้องมีอะไรแล้วบ้างถึงจะต้องการ เมืองนอก design เค้าถึงไปไกล เพราะเค้ามองข้ามสองขั้นข้างล่างไปแล้ว แล้วเราหล่ะ ?

  1. จั๊กต้องการ กินของอร่อย และ เป็นทาทา
    จั๊กข้ามขั้นไหมคะหนะ?

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Up Next:

inspiration-experimentation ideas

inspiration-experimentation ideas