เปิดบริษัท ตอน ทุนจดทะเบียน

คำถามแรกที่เกิดขึ้นก่อนที่จะจดทะเบียนตั้งบริษัทคือ “ทุนจดทะเบียนเท่าไหร่ดี?” ลองมาดูซิว่า จริง ๆ แล้ว ทุนจดทะเบียนควรจะเป็นเท่าไหร่